Gingham Trinket Tray
Gingham Trinket Tray Gingham Trinket Tray Gingham Trinket Tray
$ 18.00
  • 5" x 3" x 1 1/4"
  • Hand-painted metal tray
  • Round feet